pawel_sliwinski

dr hab. Paweł Śliwiński, prof. nazdw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, której od 2017 roku jest kierownikiem. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Prezes Zarządu i główny akcjonariusz INC SA (notowanej na GPW SA) oraz spółek córek INC: Dom Maklerski INC SA, Carpathia Capital ASI S.A. oraz INC East&West Sp. z o.o. (główny właściciel INC Rating). Wiceprzewodniczący Rad Nadzorczych oraz przewodniczący Komitetów Audytu w Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

https:www.linkedin.com/in/pawel-sliwinski-9582a218/

email: kontakt@pawelsliwinski.pl

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Wdrożenie: nowe-logo