NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA - BIZNES

 • 1/5

  ISTOTNY WKŁAD W POWSTANIE RYNKU OBLIGACJI KOMUNALNYCH W POLSCE

  ORGANIZACJA PIERWSZYCH W HISTORII POLSKI EMISJI OBLIGACJI WIEJSKICH, POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH …

   

  Od 1996 do 2006 roku – aktywny udział w tworzeniu rynku obligacji komunalnych w Polsce. Początkowo wyłącznie wraz z Jackiem Mrowickim (obecnie prezes agencji ratingowej INC Rating) prowadząc razem małą spółkę Inwest Consulting, a potem zaledwie w kilkuosobowym składzie, rozwinęliśmy rynek obligacji komunalnych w Polsce. Były lata, gdy przez nasze ręce przechodziło ponad 50% wszystkich obligacji samorządowych emitowanych w naszym kraju. Łącznie prawie 3 mld złotych w 275 miejscowościach, powiatach, czy województwach. Miałem przyjemność doradzać przy pierwszych w historii Polski emisjach: obligacji wiejskich (gmina Mieścisko – 1 mln złotych w 1996 roku), obligacji powiatowych (powiat Środa Śląska – 8 mln złotych w 2000 roku), obligacji wojewódzkich (Wielkopolska – 50 mln złotych w 2001 roku), czy obligacji publicznych sprzedawanych mieszkańcom (Rybnik – 124 mln złotych w 2002 roku), jak również m.in. przy emisji obligacji miasta Poznań na kwotę 500 mln złotych. • 2/5

  ISTOTNY WKŁAD W POWSTANIE RYNKU OBLIGACJI CATALYST NA GPW

  SPECJALNA NAGRODA GPW ZA ISTOTNY WKŁAD W POWSTANIE RYNKU OBLIGACJI CATALYST

   

  Członek powołanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych, którego celem było doradztwo przy organizacji nowego rynku obrotu instrumentami dłuznymi Catalyst. W dniu inauguracji rynku obligacji Catalyst (30 września 2009 roku) notowanych było 10 emisji, z których 7 wprowadziła Inwest Consulting. Istotny wkład w powstanie rynku obligacji został dostrzeżony przez GPW w postaci wręczenia tego dnia przez Prezesa GPW w Warszawie specjalnej nagrody za wkład w powstanie rynku Catalyst. Oprócz Inwest Consulting nagrodzony został wyłącznie bank PKO BP. • 3/5

  ISTOTNY WKŁAD W ROZWÓJ RYNKU NEWCONNECT

  INC WPROWADZIŁ DO OBROTU GIEŁDOWEGO OKOŁO 60 SPÓŁEK, BĘDĄC WIELOKROTNIE NAGRADZANYM PRZEZ GPW ZA SWÓJ WKŁĄD W ROZOWJU TEGO RYNKU

   

  Lider wśród Autoryzowanych Doradców, wielokrotnie nagradzany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Forbes i Home&Market jako najaktywniejszy/najlepszy Autoryzowany Dordca rynku NewConnect dedykowanego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym nagroda GPW za największą liczbę wprowadzeń w 2008 r., 2009 r,. 2014. oraz nagroda „10-lecia NewConnect” w 2018 roku). • 4/5

  POMYSŁODAWCA I ZARZĄDZAJĄCY PIERWSZYM POLSKIM FUNDUSZEM NOTOWANYM NA RYNKU GIEŁDOWYM W RUMUNII

  W 2015 roku Carpathia Capital debiutuje na rynku AeRO giełdy w Bukareszcie jako pierwszy podmiot zagraniczny w jego historii

   

  Carpathia Capital SA jest alternatywną spółką inwestycyjną (ASI) notowaną na rynkach giełdowych w Polsce i w Rumunii. Inwestuje w małe/średnie przedsiębiorstwa działające na tych rynkach. Stopy zwrotu osiągane z całego portfela w latach 2016-2018 to odpowiednio: +8,74%, +11,27% i +8,03%. • 5/5

  POMYSŁODAWCA LICENCJONOWANEJ PRZEZ ESMA POLSKIEJ AGENCJI RATINGOWEJ

  W 2016 roku licencję European Securities and Market Authority (ESMA) uzyskała pierwsza w historii polska agencja ratingowa nadająca ratingi dla jednostek samorządu terytorialnego (INC Rating)

   

  INC Rating działa jako gencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja podlega nadzorowi przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.INC SA

Prezes zarządu. INC jest spółką holdingową notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku, lider w zakresie wprowadzania spółek z sektora MSP na GPW (ponad 60 wprowadzeń), Autoryzowany Doradca NewConnect (rynek alternatywny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), Catalyst (rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) i AeRO (Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie).

więcej

DOM MAKLERSKI SA

Prezes Zarządu (spółka córka INC). W 2015 roku INC SA nabyła dom maklerski PricewaterhouseCoopers Securities SA od PwC. Dom maklerski aktualnie posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

więcej

CARPATHIA CAPITAL ASI SA

Prezes Zarządu (spółka córka INC). Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. jest spółką zależną INC S.A. Carpathia Capital ASI S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity nabywający papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora MSP z siedzibą w Polsce i w Rumunii. Spółka notowana jest zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (rynek AeRO), jak i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect).

więcej

NATIONALE NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Jest w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich.

więcej

NATIONALE NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zostało wpisane do KRS w dniu 24.11.2016. Grupa Nationale-Nederlanden jest globalną korporacją specjalizującą się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. Firma wywodzi się z Holandii i szczyci się ponad 150-letnią historią. Grupa Nationale-Nederlanden zatrudnia obecnie 120 tysięcy pracowników i działa w ponad 50 krajach na całym świecie, zarządzając aktywami ponad 60 milionów Klientów.

więcej

FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Prezes Fundacji (córka INC). Fundacja podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym, informatycznym oraz ekonomicznym związane z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania edukacyjne, wspieranie innowacyjnych projektów, wsparcie wybitnych studentów, szerzenie wiedzy o rynku kapitałowym to główne cele stawiane sobie przez Fundację. W 2018 roku FRRK zorganizowała na GPW Bal Rynku Kapitałowego, na który przybyli zaproszeni ludzie rynku kapitałowego z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

więcej

INC EAST&WEST SP. Z O.O.

Prezes zarządu (spółka córka INC). INC East&West jest spółką non-profit działającą w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracowała m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z którego pomocą realizowała projekt „Muzyczne rodowody” adresowany do Polonii i Polaków zamieszkałych za Granicą. Spółka jest też udziałowcem większościowym agencji ratingowej INC RATING (licencjonowanej przez ESMA).

więcej

POLSKO-RUMUŃSKA BILATERALNA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

Członek Komisji Audytu. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rumunią oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Rumunii i rumuńskich interesów gospodarczych w Polsce.

więcej

Nagroda GPW "LIDER RYNKU" 2015

Giełda Papierów Wartościowych 2015

Podczas gali GPW „Podsumowanie roku giełdowego 2014” wręczono nagrody emitentom, Członkom Giełdy, oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. INC S.A. otrzymała nagrodę GPW „Lider rynku” za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek New Connect w 2014 roku.

Nagroda GPW dla INC
Nagroda GPW dla INC S.A.

3. miejsce w Rankingu Autoryzowanych Doradców wg FORBES 2013

Magazyn Forbes 2013

Magazyn FORBES (12/2013) opublikował ranking Autoryzowanych Doradców, w którym INC – najaktywniejszy Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect – po raz kolejny znalazł się na podium, zajmując 3. miejsce (w roku 2011- 1. miejsce).

2

2. miejsce w Rankingu Autoryzowanych Doradców wg HOME&MARKET 2012

Home&Market 2012

Magazyn ekonomiczny Home&Market przeprowadził ranking Autoryzowanych Doradców. W 2012 roku INC zajął 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji uzyskując 127 na 130 punktów. W tej edycji rankingu Home&Market wprowadzono nową metodologię, skupiającą się przede wszystkim na analizie jakości działania Autoryzowanych Doradców. Uczestnicy zestawienia podlegali ocenie według 10 kryteriów. INC zajął pierwsze miejsce w kryteriach pod względem m.in. procentowego udziału spółek wykazujących zysk netto, średniej wartości obrotu na spółkę czy zamknięcia ofert.

3

Gepard Biznesu przyznany INC w roku 2011

Gepardy Biznesu 2011

Wyróżnienie przyznane Spółce INC w VI Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011. Gepard Biznesu przyznawany jest najdynamiczniej rozwijającym się firmom według wzrostu ich wartości rynkowej.

4

1. miejsce w rankingu Autoryzowanych Doradców wg FORBES 2011

Magazyn Forbes 2011

W opublikowanym już po raz drugi przez miesięcznik FORBES Rankingu Autoryzowanych Doradców, w listopadzie 2011 roku, INC zajął 1. miejsce, potwierdzając tym samym najwyższą jakość świadczonych usług. Idea rankingu jest taka sama jak w roku ubiegłym – o pozycji autoryzowanego doradcy zadecydowała nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość wprowadzonych spółek, którą badano na podstawie zachowania kursów akcji i wyników finansowych.

5

3. miejsce w rankingu firm wg Newsweek i AT Kearney 2011

Newsweek i AT Kearney 2011

INC (wówczas INVESTcon GROUP S.A.) znalazł się w pierwszej trójce najdynamiczniej rozwijających się polskich firm działających w sektorze usług wg Rankingu 100 Spółek Najszybciej Budujących Wartość. Ranking został stworzony przez tygodnik Newsweek i firmę konsultingową A. T. Kearney.

7

1. miejsce w rankingu Autoryzowanych Doradców wg Home&Market 2010

Home&Market 2010

W ocenie magazynu Home&Market, tytuł Najlepszego Autoryzowanego Doradcy 2010 zdobyła spółka INVESTcon GROUP, która przeprowadziła 12 debiutów, zwyciężając również w kategorii Największa liczba debiutów na rynku NewConnect.

6

Wyróżnienie otrzymane od Pulsu Biznesu 2010

Puls Biznesu 2010

Wyróżnienie za aktywne uczestnictwo w programie Pulsu Biznesu – „Akcja Inwestor”, VIII.2010 r.

8

Nagrody przyznane spółce INC przez GPW w roku 2010

Nagrody GPW 2010

Nagrody dla INC (wówczas INVESTcon GROUP S.A.) za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2009 roku oraz za zaangażowanie w rozwój rynku CATALYST w roku 2009.

9

Gepard Biznesu przyznany spółce INC w roku 2008

Gepard Biznesu 2008

Gepard Biznesu – Wyróżnienie przyznane Spółce Inwest Consulting S.A. w III Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008.

10

Nagroda przyznana przez GPW spółce INC w roku 2008

Nagrody GPW 2008

Giełda Papierów Wartościowych S.A. przyznała Spółce INC (wówczas Inwest Consulting S.A.) – Autoryzowanemu Doradcy, nagrodę za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2008 roku.

11

Nagroda przyznana przez GPW spółce INC w roku 2008

Nagrody GPW 2008

Nagroda przyznana przez GPW Spółce INC (wówczas Inwest Consulting S.A.) za wkład w powstanie rynku CATALYST.

12

Statuetka Rynku Podstawowego GPW - debiut na GPW 2006

Debiut na GPW 2006

Statuetka Rynku Podstawowego GPW, debiut giełdowy INC (wtedy pod nazwą Inwest Consulting S.A.)

13

Wdrożenie: nowe-logo