INC SA

Prezes zarządu. INC jest spółką holdingową notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku, lider w zakresie wprowadzania spółek z sektora MSP na GPW, Autoryzowany Doradca NewConnect (rynek alternatywny akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), Catalyst (rynek obligacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie) i AeRO (Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie).

więcej

DOM MAKLERSKI SA

Prezes Zarządu. W 2015 roku INC SA nabyła dom maklerski PricewaterhouseCoopers Securities SA od PwC. Dom maklerski aktualnie posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

więcej

INC EAST&WEST SP. Z O.O.

Prezes zarządu. INC East&West jest spółką non-profit działającą w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Aktualnie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych realizuje projekt „Muzyczne rodowody” adresowany do Polonii i Polaków zamieszkałych za Granicą. Spółka jest też udziałowcem większościowym agencji ratingowej INC RATING (licencjonowanej przez ESMA ).

więcej

CARPATHIA CAPITAL SA

Przewodniczący Rady Nadzorczej. Carpathia Capital S.A. jest spółką zależną INC S.A. Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity nabywający papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora MSP z siedzibą w Rumunii i w innych krajach EŚW..

więcej

NATIONALE NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SA

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. działa w Polsce od 2 sierpnia 1994 roku. Jest w czołówce ubezpieczycieli zabezpieczających przyszłość finansową ponad pół miliona Klientów oraz ich bliskich.

więcej

FZ GROUP SA

Członek Rady Nadzorczej. FZ Group S.A. jest jedną z największych firm zajmujących się promocją i działalnością muzyczną w Polsce. Głównymi elementami działalności są działania medialne oraz koncertowe na rynku polskim oraz zagranicznym. Z oferty reklamowej Spółki korzystają największe koncerny krajowe i międzynarodowe. FZ Group wspiera polską muzykę !

więcej

FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO

Prezes Fundacji. Fundacja podejmuje inicjatywy o charakterze naukowym, informatycznym oraz ekonomicznym związane z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania edukacyjne, wspieranie innowacyjnych projektów, wsparcie wybitnych studentów, szerzenie wiedzy o rynku kapitałowym to główne cele stawiane sobie przez Fundację.

więcej

POLSKO-RUMUŃSKA BILATERALNA IZBA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

Członek Komisji Audytu. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rumunią oraz ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Rumunii i rumuńskich interesów gospodarczych w Polsce.

więcej

STOWARZYSZENIE BYŁYCH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW

Jeden z członków założycieli Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma wspierać rozwój samorządności lokalnej w kraju i za granicą. Członkowie stowarzyszenia mają za zadanie m.in. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym.

więcej

Nagroda GPW "LIDER RYNKU" 2015

Giełda Papierów Wartościowych 2015

Podczas gali GPW „Podsumowanie roku giełdowego 2014” wręczono nagrody emitentom, Członkom Giełdy, oraz Autoryzowanym Doradcom, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. INC S.A. otrzymała nagrodę GPW „Lider rynku” za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek New Connect w 2014 roku.

Nagroda GPW dla INC
Nagroda GPW dla INC S.A.

3. miejsce w Rankingu Autoryzowanych Doradców wg FORBES 2013

Magazyn Forbes 2013

Magazyn FORBES (12/2013) opublikował ranking Autoryzowanych Doradców, w którym INC – najaktywniejszy Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect – po raz kolejny znalazł się na podium, zajmując 3. miejsce (w roku 2011- 1. miejsce).

2

2. miejsce w Rankingu Autoryzowanych Doradców wg HOME&MARKET 2012

Home&Market 2012

Magazyn ekonomiczny Home&Market przeprowadził ranking Autoryzowanych Doradców. W 2012 roku INC zajął 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji uzyskując 127 na 130 punktów. W tej edycji rankingu Home&Market wprowadzono nową metodologię, skupiającą się przede wszystkim na analizie jakości działania Autoryzowanych Doradców. Uczestnicy zestawienia podlegali ocenie według 10 kryteriów. INC zajął pierwsze miejsce w kryteriach pod względem m.in. procentowego udziału spółek wykazujących zysk netto, średniej wartości obrotu na spółkę czy zamknięcia ofert.

3

Gepard Biznesu przyznany INC w roku 2011

Gepardy Biznesu 2011

Wyróżnienie przyznane Spółce INC w VI Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2011. Gepard Biznesu przyznawany jest najdynamiczniej rozwijającym się firmom według wzrostu ich wartości rynkowej.

4

1. miejsce w rankingu Autoryzowanych Doradców wg FORBES 2011

Magazyn Forbes 2011

W opublikowanym już po raz drugi przez miesięcznik FORBES Rankingu Autoryzowanych Doradców, w listopadzie 2011 roku, INC zajął 1. miejsce, potwierdzając tym samym najwyższą jakość świadczonych usług. Idea rankingu jest taka sama jak w roku ubiegłym – o pozycji autoryzowanego doradcy zadecydowała nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość wprowadzonych spółek, którą badano na podstawie zachowania kursów akcji i wyników finansowych.

5

3. miejsce w rankingu firm wg Newsweek i AT Kearney 2011

Newsweek i AT Kearney 2011

INC (wówczas INVESTcon GROUP S.A.) znalazł się w pierwszej trójce najdynamiczniej rozwijających się polskich firm działających w sektorze usług wg Rankingu 100 Spółek Najszybciej Budujących Wartość. Ranking został stworzony przez tygodnik Newsweek i firmę konsultingową A. T. Kearney.

7

1. miejsce w rankingu Autoryzowanych Doradców wg Home&Market 2010

Home&Market 2010

W ocenie magazynu Home&Market, tytuł Najlepszego Autoryzowanego Doradcy 2010 zdobyła spółka INVESTcon GROUP, która przeprowadziła 12 debiutów, zwyciężając również w kategorii Największa liczba debiutów na rynku NewConnect.

6

Wyróżnienie otrzymane od Pulsu Biznesu 2010

Puls Biznesu 2010

Wyróżnienie za aktywne uczestnictwo w programie Pulsu Biznesu – „Akcja Inwestor”, VIII.2010 r.

8

Nagrody przyznane spółce INC przez GPW w roku 2010

Nagrody GPW 2010

Nagrody dla INC (wówczas INVESTcon GROUP S.A.) za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2009 roku oraz za zaangażowanie w rozwój rynku CATALYST w roku 2009.

9

Gepard Biznesu przyznany spółce INC w roku 2008

Gepard Biznesu 2008

Gepard Biznesu – Wyróżnienie przyznane Spółce Inwest Consulting S.A. w III Edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2008.

10

Nagroda przyznana przez GPW spółce INC w roku 2008

Nagrody GPW 2008

Giełda Papierów Wartościowych S.A. przyznała Spółce INC (wówczas Inwest Consulting S.A.) – Autoryzowanemu Doradcy, nagrodę za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2008 roku.

11

Nagroda przyznana przez GPW spółce INC w roku 2008

Nagrody GPW 2008

Nagroda przyznana przez GPW Spółce INC (wówczas Inwest Consulting S.A.) za wkład w powstanie rynku CATALYST.

12

Statuetka Rynku Podstawowego GPW - debiut na GPW 2006

Debiut na GPW 2006

Statuetka Rynku Podstawowego GPW, debiut giełdowy INC (wtedy pod nazwą Inwest Consulting S.A.)

13

Wdrożenie: nowe-logo