NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA - NAUKA

 • 1/5

  DR HAB., PROF. NADZW. UNIWESRYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

  A OD 2017 ROKU KIEROWNIK KATEDRY FINANSÓW MIĘDZYNARODOWYCH UEP

   

  Habilitacja na podstawie rozprawy: Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Adam Koronowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (recenzja wydawnicza), prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider – Uniwersytet Gdański (recenzja wydawnicza). • 2/5

  NAGRODZONA NAGRODĄ REKTORA UEP PRACA DOKTORSKA

  PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD OPIEKĄ PROF. ZW. DR HAB. EUGENIUSZA NAJLEPSZEGO I OBRONIONA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU W 2003 ROKU

   

  Tytuł rozprawy: Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu  zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego;  Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy; Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Bilski – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu • 3/5

  NAGRODY ZA PRACĘ NAUKOWĄ

  W LATACH 2003 – 2019 LAUREAT SZEREGU WYRÓZNIEŃ I NAGRÓD ZA PRACĘ NAUKOWĄ

   

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2009), nagrody  JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  (2003, 2018), wyróżnienia w konkursach na referat naukowy na Kongresach Rynku Kapitałowego (2017, 2018). • 4/5

  PUBKLIKACJE NAUKOWE

  AUTOR I WSPÓŁAUTOR KILKUDZIESIĘCIU PRAC NAUKOWYCH

   

  Autor (współautor) 7 książek, kilkudziesięciu artykuł naukowych. Część z nich została wyróżniona lub nagrodzona. Lista publikacji poniżej … • 5/5

  WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

  KILKA TYSIĘCY STUDENTÓW NA WYKŁADACH I ĆWICZENIACH, STUDENCI Z POLSKI, ALE TEŻ Z UKRAINY, BIAŁORUSI, ROSJI, KAZACHSTANU, TADŻYKISTANU, RPA, BURKINA FASO, ZIMBABWE, NIGERII, ALBANII, GRECJI, LITWY, FRANCJI, NIEMIEC, HISZPANII, PORTUGALII, NORWEGII, WŁOCH, BUŁGARII, MEKSYKU, BRAZYLII, EKWADORU, HONDURASU, GWATEMALI, BOLIWII, WENEZUELI, CHIN, TAJWANU, INDII, PAKISTANU, IRANU. TURCJI, IZRAELA, TAJLANDII, MALEZJI, WIETNAMU …

   

  Kilka tysięcy studentów z kilkudziesięciu krajów, trzech wypromowanych doktorów, kilkudziesięciu wypromowanych licencjatów i magistrów, wyjazdy na giełdy i wizyty w firmach w Polsce, Niemczech i w USA, opieka nad kołem naukowym Futures w przeszłości, a nad kołem naukowym „Labor Omnia Vincit” im. Hipolita Cegielskiego już od następnego roku … 

Osiągnięcia w pracy naukowej

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE

2013: Doktor habilitowany

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Specjalność:                Finanse Międzynarodowe

Tytuł rozprawy:          Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008

Recenzenci:

prof. dr hab. Janusz Bilski – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa, prof. dr hab. Andrzej Wojtyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dr hab. Adam Koronowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach (recenzja wydawnicza), prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider – Uniwersytet Gdański (recenzja wydawnicza)

2003: Doktor nauk ekonomicznych

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Specjalność:                Finanse Międzynarodowe

Tytuł rozprawy:          Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu  zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego

Promotor:                   prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy

Recenzenci:                prof. dr hab. Janusz Bilski – Uniwersytet Łódzki, prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

1993: Magister ekonomii

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania

Kierunek:                    Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego

Promotor:                   prof. dr hab. Henryk Wojciechowski

NAGRODY ZA PRACĘ NAUKOWĄ

wyróżnienie w konkursie na referat naukowy za artykuł „Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus„, VII Kongres Rynku Kapitałowego, organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i KDPW (2019)

wyróżnienie w konkursie na referat naukowy za artykuł „Czy inwestowanie odpowiedzialnie społecznie może być racjonalne finansowo”, VII Kongres Rynku Kapitałowego, organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i KDPW (2019)

wyróżnienie w konkursie na referat naukowy za artykuł „Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?„, VI Kongres Rynku Kapitałowego, organizatorzy: Uniwersytet Warszawski i KDPW (2018)

nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe w roku 2017 – za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym – za artykuł pt. „Determinants of capital flows to emerging and advanced economies between 1990 and 2011” (2018)

nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za książkę pt. „Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich”, red. E. Najlepszy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 (2009)

nagroda JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu za pracę doktorską pt. „Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego” (2003)

KRK_2017      KRK_2018_2      KRK2018_1

PUBLIKACJE NAUKOWE

2021

Śliwiński P., 2021, International portfolio diversification during the Covid-19 onset: A study of correlations among CEE post-transition and developed countries, W: Toward the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective / Mińska-Struzik Ewa, Jankowska Barbara ( red. ), Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s.75-89, ISBN 978-83- 8211-060-9. DOI:10.18559/978-83-8211-061-6/I6

Krawiec J., Śliwiński P., 2021, Application of Industry 4.0 Concept in Financial Services. Using Artificial Neural Network for Credit Scoring Model in Rating Agency, W: Organizational development. Contemporary challenges / Kusa Rafał, Skalna Iwona ( red. ), Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s.103-120, ISBN 978-83-66727-18-2

2020

Łukowski M., Gemra K., Maruszewski J., Śliwiński P., Zygmanowski P., 2020, Equity premium puzzle – Evidence from Poland, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 2020, vol. 28, s.1-8, Numer artykułu: 100398. DOI:10.1016/j.jbef.2020.100398

2019

Śliwiński P., Andrzejczak M., 2019, Determinants of the current account balances in the ‘old’ and the ‘new’ EA countries from the perspective of the absorption approach in years 2005-2017, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, ol. 18, nr 2, s.1-15. DOI:10.19197/tbr.v18i2.318

Zygmanowski P., Śliwiński, P., 2019, Proposal of Indicators Measuring the Development of Companies Qualified to the NewConnect Focus Segment, Problemy Zarządzania, vol. 17, nr 3 (83), s.197-211. DOI:10.7172/1644-9584.83.12

Śliwiński, P., Łobza, M., 2019, Does Relative Performance of Socially Responsible Investing Increase With Financial Risk?, Problemy Zarządzania, vol. 17, nr 3 (83), s.221-228. DOI: 10.7172/1644-9584.83.13

2018

Śliwiński, P., Krawiec, J., Nowak, T., 2018, Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?, w: STUDIA I MATERIAŁY. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, nr 1(26), 2018, ss. 23-36, DOI:10.7172/1733-9758.2018.26.2

Śliwiński, P., 2018, Short and Long Term Determinants of the Net International Investment Position Resulting from the Balance of Payments of the European Monetary Union Countries, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 4, nr 336, 2018, ss. 209-224, DOI:10.18778/0208-6018.336.13

Śliwiński, P., 2018, Finanse przedsiębiorstw. Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań

2017

Śliwiński, P., 2017, Kryzys zadłużenia Portoryko jako przykład kryzysu w kraju peryferyjnym unii walutowej, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 498, 2017, ss. 351-362, DOI:10.15611/pn.2017.498.3

Huczek, S., Śliwiński, P., Zygmanowski P., 2017,  Ratingi jednostek samorządu terytorialnego – podstawy metodologii pracy agencji ratingowych, w: Finanse Komunalne, nr 6, 2017, ss. 18-30

Tchorek, G., Brzozowski, M., Śliwiński, P., 2017, Determinants of capital flows to emerging and advanced economies between 1990 and 2011, Portuguese Economic Journal, In Press, 16 January 2017, :1-32,  DOI:10.1007/s10258-016-0126-5

Śliwiński, P., Łobza, M., 2017, The impact of global risk on the performance of socially responsible and conventional stock indices, w: Equilibrium, vol. 12, nr 4, 2017, ss. 657-674, DOI:10.24136/eq.v12i4.34

Śliwiński, P., 2017, Testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursów USD/PLN oraz EUR/PLN w latach 2006–2010, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, vol. 2, nr 328, 2017, ss. 217-232, DOI:10.18778/0208-6018.328.14

Śliwiński, P., Łobza, M., 2017, Financial Performance of Socially Responsible Indices, International Journal of Management and Economics, no. 53/2017, DOI:10.1515/ijme-2017-0003

Śliwiński P., Łuczak M., 2017, Wprowadzenie, w: Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, nr 8, 2017, ss. 3-4, DOI:10.18559/SOEP.2017.8.0

Śliwiński P., Łuczak M. (red. naukowa), 2017, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 5, nr 8, 2017

2016

Śliwiński, P., 2016, Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw. Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań

Śliwiński, P., 2016, Booming Romania in a hurdle race, New Eastern Europe, 1/2016, s. 96-104

Śliwiński, P., 2016, Finanse przedsiębiorstw. Materiały do ćwiczeń i wykładów, wyd. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań

2015

Śliwiński, P., Brzozowski, M., Tchorek, G., 2015, Integracja podejścia makroekonomicznego i portfelowego w analizie czynników determinujących przepływy kapitału międzynarodowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 406, s. 127-139,  DOI:10.15611/pn.2015.406.10

2014

Brzozowski, M., Śliwiński, P., Tchorek, G., 2014, Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, Materiały i Studia NBP / National Bank of Poland Working Papers, 309, s. 1-185

2013

Śliwiński, P., 2013, Wpływ kryzysu finansowego na kształtowanie się globalnej nierównowagi płatniczej w: M. Bartosik-Purgat, J, Schroeder (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 43-54

Śliwiński, P., 2013, Struktura rachunku finansowego w bilansie płatniczym z zaburzenia na rynku walutowym w Polsce w okresie 2000-2012, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 315, s. 319-328

Śliwiński, P., 2013, Zagraniczne źródła finansowania inwestycji krajowych w Polsce w latach 1994-2010, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47(3), s. 539-549, DOI:10.17951/h.2013.47.3.539

Śliwiński, P., 2013, Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem długu zagranicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 761, s. 525-535

2012

Śliwiński, P., 2012, Determinants of current account deficits in Central and Eastern EUropean countries in the period 1994-2008, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 219, s. 110-127

Śliwiński, P., Markiewicz, M., Zygmanowski, P., 2012, NewConnect-the fastest growing alternative market in Europe, Challenges and opportunities – discussing the financial future, s. 26-37

2011

Śliwiński, P., Przepływy kapitału międzynarodowego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Śliwiński, P., 2011, Spółki z NewConnect i prognozy wyników, Akcjonariusz, 2, s. 30-32

Śliwiński, P., 2011, Koncepcja bilansu podstawowego a równowaga zewnętrzna krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 179, s. 289-301

2010

Śliwiński, P., 2010, Napływ kapitału zagranicznego a realna aprecjacja kursu walut krajów CEE-10 w latach 1994-2008, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 150, s. 362-371

Śliwiński, P., 2010, Mała firma na giełdzie. Dawniej mit, dziś … rzeczywistość, Przegląd Ekonomiczny. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 1, s. 26-28

Śliwiński, P., 2010, Wpływ zmian w postrzeganiu ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów zagranicznych na dochód krajowy według modelu Mundella-Fleminga, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 238, s. 241-252

2009

Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), 2009, Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa

 • Śliwiński, P., 2009, Sposoby pomiaru kosztu pozyskania pieniądza poprzez emisje obligacji komunalnych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 145-162.
 • Śliwiński, P., 2009, Czynniki wpływające na koszt emisji obligacji komunalnych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 163-188.
 • Śliwiński, P., 2009, Ryzyko związane z emisją obligacji komunalnych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 189-207.
 • Śliwiński, P., 2009, Porównanie kredytu i emisji obligacji w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 208-216.
 • Śliwiński, P., 2009, Rynek obligacji komunalnych w Polsce w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 219-239.
 • Śliwiński, P., 2009, Motywy emisji obligacji komunalnych w Polsce w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 240-271.
 • Śliwiński, P., 2009, Podstawowe ograniczenia w emitowaniu obligacji komunalnych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 272-284.
 • Śliwiński, P., 2009, Emisja obligacji komunalnych a nowe Prawo zamówień publicznych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 285-293.
 • Śliwiński, P., 2009, Wykorzystanie obligacji komunalnych w realizacji inwestycji realizowanych ze środków unijnych w: Paweł Śliwiński, Michał Stępniewski (red.), Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne. Stan na 30 kwietnia 2009, Twigger S.A., Warszawa, s. 294-317.

Śliwiński, P., 2009, Foreign Savings, Domestic Investment and Economic Growth in CEE-10 Countries, w: Full Papers ICABR 2009, V. International Conference on Applied Business Research, Mendel University in Brno, Brno , s. 1281-1294

Śliwiński, P., 2009, External Imbalances in CEE-10 Countries and Feldstein-Horioka Puzzle in 1994-2008, w: S. Poloucek, D. Stavarek (red.), Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking, Karvina 2009, ss. 607-628

Śliwiński, P., 2009, Równowaga zewnętrzna krajów CEE-8 w warunkach kryzysu finansowego według modelu Mundella-Fleminga, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 126, s. 332-347

Sobański, K., Najlepszy, E., Śliwiński, P., 2009, Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym – hedging czy spekulacja na rynku walutowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 34, s. 567-572.

2008

Najlepszy, E., Śliwiński, P., 2008, Wykorzystanie derywatów w strategii walutowej przedsiębiorstwa., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 492, s. 197-205

Śliwiński, P., 2008, Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej w: Eugeniusz Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 158-192

Śliwiński, P., 2008, Czynniki kształtujące bilans obrotów finansowych i kapitałowych w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej w: Eugeniusz Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 138-157

Najlepszy, E., Śliwiński, P., 2008, Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej w: Eugeniusz Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 114-137

2007

Śliwiński, P., 2007, Mikrofirma na giełdzie – mit czy rzeczywistość., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 458, s. 337-345

Najlepszy, E., Śliwiński, P., 2007, Problemy z obliczeniem kosztu pozyskania kapitału w przypadku publicznej oferty akcji firmy z sektora MSP, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, specj., s. 52-56

2006

Najlepszy, E., Śliwiński, P., Wiśniewska, D., 2006, The Effect of Macroeconomic Variables on the Current Account Balance in High Income and Transition Economics, The Proceedings from the 5th IBEC International Conference, w: V. Calluzzo (red.), The Proceedings from the 5th IBEC International Conference, San Fransisco State University, San Fransisco

Śliwiński, P., 2006, Strategia zarządzania długiem zagranicznym w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 66, s. 87-101

2005

Śliwiński, P., Ostrowski, J., Stepniewski, M., Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, wyd. I, TWIGGER, Warszawa.

Śliwiński, P., 2005, Wykorzystanie kontraktów terminowych forward do osłony dłużnika zagranicznego przed ryzykiem kursowym, w: J. Rymarczyk, W. Michalczak (red.), Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, tom 2, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 380-389

Śliwiński, P., 2005, Możliwości wykorzystania wewnętrznych technik osłony przed ryzykiem finansowym w przypadku zaciągania długu zagranicznego w: Mieczysław Dudek (red.), Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mieczysława Dudka, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 101-114

Śliwiński, P., 2005, The principles of the analysis of critical currency rates in case of financing denominated in foreign currency, w: V. Novacek (red.), Proceedings of the International Conference on Finance and Accounting in Science, Tuition and Practice, Tomas Bata University in Zlin, Zlin

Śliwiński, P., 2005, Motywy zadłużenia zagranicznego polskich przedsiębiorstw w latach 2000 – 2003, Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 571, s. 579-588

Wiśniewska, D., Śliwiński, P., Najlepszy, E., 2005, Determinanty salda bilansu obrotów bieżących w Polsce w latach 1993 – 2003. w: Janusz Bilski, Agnieszka Kłysik-Uryszek (red.), Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI wieku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 129 – 146

Najlepszy E., Śliwiński P., Ziemba D., 2005, Determinants of National Saving and Investment Balancing the Current Account. Empirical Evidence from Poland, Global Business&Technology Association i Polytechnic Institute of Leiria: GBATA GATA Seventh Annual International Conference, Lizbona, Leira

2004

Śliwiński, P., 2004, Municipal Bonds as an Instrument Financing Regional Investments in Poland, w: P. Moore (red.), 10th International Baltic Forum – New Financial Tools for the 21th Century, Fachhochschule Stralsund, Starlsunds. 31-32

Śliwiński, P., Najlepszy, E., Sobański, K., 2004, Nierównowaga płatnicza Krajów Grupy Wyszehradzkiej przed akcesją do Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 163-180

Śliwiński, P., 2004, Ryzyko związane z pozyskiwaniem długu zagranicznego i sposoby jego pomiaru na przykładzie Polski w latach 1998 – 2001 w: Jan D. Antoszkiewicz, Marcin Kulikowski (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy, Warszawa, s. 389-403

2003

Najlepszy, E., Śliwiński, P., 2003, Short-Term Rates of Return on International Portfolio Investments from the Perspective of the Polish Money Market in the Years 1998-2001, w: Second International Business and Economy Conference, San Fransisco State University, San Fransisco 2003

Śliwiński, P., 2003, Krótkoterminowe stopy zwrotu z inwestycji portfelowych na rynku pieniężnym a przepływy kapitału portfelowego na rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2002, w: J. Bilski, A. Midera (red.), Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 373-388

Śliwiński, P., Pieróg, P., 2003, Rentowność i ryzyko związane z nabywaniem obligacji komunalnych, Nasz Rynek Kapitałowy, 1, s. 68-71

Śliwiński, P., Najlepszy, E., 2003, Short-term rates of return on uncovered interest rate arbitrage and capital flows in Poland, Poznań University of Economics Review, 2, s. 53-67

Śliwiński P., 2003, Konstrukcja racjonalnego portfela krótkoterminowego długu zagranicznego z punktu widzenia minimalizacji ryzyka finansowego, Poznań

2002

Śliwiński, P., 2002, Obligacje komunalne jako źródło pozyskiwania kapitału na inwestycje samorządowe, Nasz Rynek Kapitałowy, 12

Śliwiński, P., 2002, Kryteria wyboru zewnętrznych źródeł finansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, 5

Śliwiński, P., Najlepszy, E., 2002, Krótkoterminowe stopy zwrotu portfelowych inwestycji z perspektywy rynku pieniężnego w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 930, s. 25-48

Śliwiński, P., Najlepszy, E., 2002, Krótkoterminowe stopy zwrotu międzynarodowych portfelowych inwestycji z perspektywy rynku pieniężnego w Polsce w latach 1998-2001., Bank i Kredyt, 5, s. 30-44

2001

Śliwiński, P., Najlepszy, E., 2001, Różnice w stopach zwrotu zagranicznych inwestycji portfelowych na rynku pieniężnym w Polsce,  Łódź 2001, s. 287-300

2000

Ostrowski, J., Stepniewski, M., Śliwiński, P., 2000, Emisja obligacji komunalnych w teorii i w praktyce., TWIGGER, Warszawa

Śliwiński, P., 2000, Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą długu zagranicznego, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 278, s. 166-183

1998

Śliwiński, P., 1998, Organizowanie emisji obligacji komunalnych w: Iwona Wcislak (red.), Obligacje komunalne – emisja i obró wtórny, Capital Expo, Poznań, s. 117-128

RECENZJE, W TYM PRAC DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Prace doktorskie:

1) Śliwiński, P. (rec.), 2013: Kuziemska, K., Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2011, Uniwersytet Łódzki

2) Śliwiński, P. (rec.), 2014: Marszk, A., Rynki akcji a wzrost i rozwój gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych: przypadek państw BRIC, Politechnika Gdańska

3) Śliwiński, P. (rec.), 2014: Napiórkowski, T., DETERMINANTS OF U.S. FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES FROM 1996 TO 2010, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4) Śliwiński, P. (rec.), 2015: Kuziemska-Pawlak, K., Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2013, Uniwersytet Łódzki

Prace habilitacyjne:

1) Śliwiński, P. (rec.), 2018: Lenczewski Martins, Carlos Jorge, Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym, Difin, 2017

 

Autor recenzji przygotowanych m.in. dla:

 1. Poznan University Review
 2. Instytut Ekonomiczny NBP
 3. IBEC (International Business and Economy Conference)
 4. Journal of Banking and Financial Economics
 5. Economic and Business Review
 6. Ekonomia Międzynarodowa
 7. Folia Oeconomica
 8. Przegląd Zachodni
 9. ZN SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego
 10. NCN

KONFERENCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE (WYBRANE)

2017

TORUŃ

Socially Responsible Indices and Their Financial Performances – Introduction to Further Research, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Handle i Finanse 2015. V konferencja naukowa z cyklu „Handel i finanse międzynarodowe”(Value 2015. Creation and monetization of value in the global economy)”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 10 grudnia 2015; prowadzący sesję pt. „Finanse międzynarodowe”, współorganizator konferencji

ŁÓDŹ

Socially Responsible Indices and Their Financial Performances – Introduction to Further Research, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Handle i Finanse 2015. V konferencja naukowa z cyklu „Handel i finanse międzynarodowe”(Value 2015. Creation and monetization of value in the global economy)”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 10 grudnia 2015; prowadzący sesję pt. „Finanse międzynarodowe”, współorganizator konferencji

2015

POZNAŃ

Socially Responsible Indices and Their Financial Performances – Introduction to Further Research, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Handle i Finanse 2015. V konferencja naukowa z cyklu „Handel i finanse międzynarodowe”(Value 2015. Creation and monetization of value in the global economy)”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 10 grudnia 2015; prowadzący sesję pt. „Finanse międzynarodowe”, współorganizator konferencji

2014

ŁÓDŹ

Testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursów USD/PLN oraz EUR/PLN w latach 2006-2010, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „X Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Współczesne problemy finansów międzynarodowych”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 17-18 listopada 2014

2013

SZCZECIN – KOŁOBRZEG

Wykorzystanie teorii portfelowej do zarządzania ryzykiem finansowym związanym z zaciąganiem długu zagranicznego, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „XIV Międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie finansami”: Czas na pieniądz”, Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg 17-19 kwietnia 2013

LUBLIN – ZAMOŚĆ

Zagraniczne źródła finansowania inwestycji krajowych w Polsce w latach 1994-2010, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „XIII Konferencja Naukowa Rynek Finansowy”, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zamość 9-11 czerwca 2013

WROCŁAW

Struktura rachunku finansowego w bilansie płatniczym z zaburzenia na rynku walutowym w Polsce w okresie 2000-2012, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „XXX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 20-21 maja 2013

2012

STRALSUND (NIEMCY)

NewConnect-the fastest growing alternative market in Europe, Challenges and opportunities – discussing the financial future, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „18th International Baltic Forum: Challenges and Opportunities – Discussing the Financial Future”, Fachhochschule Stralsund, Stralsund 14-15 października 2012

POZNAŃ

Determinants of current account deficits in Central and Eastern European countries in the period 1994-2008, prezentacja artykułu na wydziałowej konferencji naukowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań październik 2012

2011

POZNAŃ

Źródła deficytu w bilansach obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1994-2008, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 7 kwietnia 2011

2010

WROCŁAW

Napływ kapitału zagranicznego a realna aprecjacja kursu walut krajów CEE-10 w latach 1994-2008, prezentacja artykułu na konferencji naukowej: „Globalny i regionalny handel i inwestycje”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 17-18 maja 2010

ŁÓDŹ

Wpływ zmian w postrzeganiu ryzyka inwestycyjnego przez inwestorów zagranicznych na dochód krajowy według modelu Mundella-Fleminga, prezentacja artykułu na konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Technological Educational Institute of Epirus: Mechanizmy funkcjonowania UGiW. Perspektywy poszerzenia strefy euro, Łódź, 15-16 listopada 2010

2009

ST JULIEN (MALTA)

Foreign Savings, Domestic Investment and Economic Growth in CEE-10 Countries, prezentacja artykułu na konferencji naukowej zorganizowanej przez Mendel University w Brnie, Kasetsart University (Tajlandia) oraz Unversity of Malta: V. International Conference on Applied Business Research, Valetta, St. Julien – Malta, 21-25 września 2009

OSTRAVICE (CZECHY)

External Imbalances in CEE-10 Countries and Feldstein-Horioka Puzzle in 1994-2008, prezentacja artykułu na konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Opavie i School of Business Administration w Karvinie: 12th International Conference on Finance and Banking – Structural and Regional Impacts of Financial Crises, Ostravice – Czechy, 28-29 październik 2009

SZCZECIN-BERLIN (NIEMCY)

Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym – hedging czy spekulacja na rynku walutowym, prezentacja artykułu na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński we` współpracy z Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft w Berlinie, Mikrofirma 2009 – Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Szczecin-Berlin,11-14 maja 2009

POZNAŃ

Równowaga zewnętrzna krajów CEE-8 w warunkach kryzysu finansowego według modelu Mundella-Fleminga, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Handel i Finanse Międzynarodowe w warunkach globalizacji”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 28-29 września 2009

2008

SZCZECIN

Wykorzystanie derywatów w strategii walutowej przedsiębiorstwa, prezentacja artykułu na IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Mikrofirma 2008, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 12-15 maja 2008

2007

SZCZECIN

Mikrofirma na giełdzie – mit czy rzeczywistość, prezentacja artykułu na III Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Mikrofirma 2007, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 14-17 maja 2007

ŚWINOUJŚCIE-KOPENHAGA (DANIA)

Problemy z obliczeniem kosztu pozyskania kapitału w przypadku publicznej oferty akcji firmy z sektora MSP, prezentacja artykułu na III Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 14-17 maja 2007

2006

HONOLULU (USA)

The Effect of Macroeconomic Variables on the Current Account Balance in High Income and Transition Economics, prezentacja artykułu na konferencji naukowej organizowanej przez San Fransisco State University: the 5th IBEC International Conference, Honolulu – USA, 5-8 stycznia 2006

2005

LEIRA (PORTUGALIA)

Determinants of National Saving and Investment Balancing the Current Account. Empirical Evidence from Poland, prezentacja artykułu na konferencji naukowej organizowanej przez Global Business&Technology Association i Polytechnic Institute of Leiria: GBATA GATA Seventh Annual International Conference, Lizbona, Leira – Portugalia, 12-16 lipca 2005

WROCŁAW

Wykorzystanie kontraktów terminowych forward do osłony dłużnika zagranicznego przed ryzykiem kursowym, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej”, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005

Motywy zadłużenia zagranicznego polskich przedsiębiorstw w latach 2000-2003, prezentacja artykułu na konferencji naukowej „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Uniwersytet Szczeciński, Świnoujście-Kopenhaga 17-19 maja 2005

2004

STRALSUND (NIEMCY)

Municipal Bonds as an Instrument Financing Regional Investments in Poland, prezentacja artykułu na konferencji naukowej organizowanej przez Fachhochschule Stralsund: 10th International Baltic Forum – New Financial Tools for the 21th Century, Starlsund – Niemcy, 14-15 pażdziernika 2004

KATOWICE-USTROŃ

Nierównowaga płatnicza krajów Grupy Wyszechradzkiej przed akcesją do Unii Europejskiej, prezentacja artykułu na konferencji naukowej organizowanej przez San akademię Ekonomiczną w Katowicach: Finance in Enlarged Europe (Finanse w dobie integracji Unii Europejskiej), Katowice-Ustroń, 18-19 października 2004

2003

SAN FRANCISCO (USA)

Short-Term Rates of Return on International Portfolio Investments from the Perspective of the Polish Money Market in the Years 1998-2001, prezentacja artykułu na konferencji naukowej organizowanej przez San Fransisco State University: Second International Business and Economy Conference, San Fransisco – USA, 9-12 stycznia 2003

ŁÓDŹ

Krótkoterminowe stopy zwrotu inwestycji portfelowych na rynku pieniężnym a przepływy kapitału portfelowego na rynku dłużnych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998-2002, prezentacja artykułu na konferencji naukowej: „Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 27-28 października 2003

PROJEKTY BADAWCZE

GRANTY KRAJOWE

2013: wykonawca projektu badawczego dla NBP w roku 2013. Tytuł projektu: „Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału zagranicznego. Implikacje dla Polski

2008-2010: kierownik i wykonawca grantu habilitacyjnego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010 (projekt badawczy KBN N N115 1720 33). Tytuł projektu: „Analiza szans i zagrożeń dla transformujących się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w związku z występowaniem nierównowag w bilansach płatniczych w latach 1994-2008

2004-2006: wykonawca grantu pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Najlepszego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy KBN 1 H02C 017 26). Tytuł projektu: „Bilans obrotów bieżących, finansowych i kapitałowych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – modelowe determinanty równowagi zewnętrznej

BADANIA WŁASNE (prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu)

2010: „Determinanty kryzysów walutowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, wykonawca

2007: „Determinanty zmian w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto”, wykonawca

2006:   „Struktura i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, wykonawca

2005:     „Determinanty salda inwestycji portfelowych na rachunkach finansowych bilansów płatniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej”, wykonawca

2004:     „Badanie wpływu gospodarki transformowanej na wycenę aktywów na rynkach finansowych”, wykonawca

BADANIA STATUTOWE (prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu)

2013-2017: „Warunki rozwoju alternatywnych rynków kapitałowych w Polsce i na świecie”, kierownik i wykonawca

2008-2011: „Bezpieczeństwo bilansu płatniczego krajów rozwijających się”, wykonawca

2007: „Rola przepływów finansowych i kapitałowych w finansowaniu deficytu rachunku bieżącego w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, wykonawca

DYDAKTYKA

AKTUALNIE (wykłady, seminaria)

 1. Finanse przedsiębiorstw – studia licencjackie (UEP)
 2. International Finance – studia licencjackie (w języku angielskim) (UEP)
 3. Finanse międzynarodowe-wybrane zagadnienia – studia doktoranckie (UEP)
 4. Seminarium doktorskie – Międzynarodowe rynki kapitałowe. Instrumenty, instytucje, inwestorzy (UEP)
 5. Seminarium magisterskie – Międzynarodowe rynki kapitałowe. Instrumenty, instytucje, inwestorzy (UEP)

W PRZESZŁOŚCI (wykłady, ćwiczenia, seminarium)

 1. Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw – studia magisterskie (UEP)
 2. International Corporate Finance – studia MBA Poznań-Atlanta (UEP)
 3. Inwestycje międzynarodowe – studia magisterskie (UEP)
 4. Strategie finansowania międzynarodowego – studia magisterskie (UEP)
 5. Advanced International Finance (w języku angielskim) – studia magisterskie (UEP)
 6. International Capital Markets (w języku angielskim) – studia magisterskie (UEP)
 7. Finanse publiczne – studia licencjackie (UEP)
 8. Wartość pieniądza w czasie  – studia podyplomowe (WSB)
 9. Portfel inwestycyjny – studia podyplomowe (WSB)
 10. Seminarium licencjackie – Międzynarodowe rynki kapitałowe. Instrumenty, instytucje, inwestorzy (UEP)

Wdrożenie: nowe-logo