W czwartek 9 czerwca – Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Rumunii – Witold Waszczykowski oraz Lazăr Comănescu, wzięli udział w otwarciu Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo Przemysłowej. Była to również okazja do podsumowania dynamicznie rozwijających się stosunków gospodarczych między Polską i Rumunią.

Jak podkreślił Minister Waszczykowski: „Relacje gospodarcze między Polską a Rumunią obejmują wiele obszarów. Mam nadzieję, że utworzona przez nas Izba pozwoli na wzmocnienie dotychczasowej współpracy, szczególnie w obszarze innowacyjnych technologii.”

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele ponad 30 polskich i rumuńskich firm, wśród których znalazł się Prezes INC S.A. – Paweł Śliwiński. Na spotkaniu reprezentował on trzy spółki Grupy Kapitałowej INC, mianowicie: INC S.A., Carpathia Capital S.A. oraz INC Rating Sp. z o.o..

Dwóch członków zarządu INC S.A. weszło w skład organów Izby: prezes Paweł Śliwiński został członkiem Komitetu Audytu, Piotr Białowąs zasiadać będzie w  Sądzie Koleżeńskim.

Izba ma na celu wspomóc rozwój stosunków gospodarczych między Polską a Rumunią oraz przyczynić się do zwiększenia wymiany handlowej między tymi Państwami.

Wdrożenie: nowe-logo