8 marca br. w siedzibie Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie gościł nowo wybrany Minister Otoczenia Biznesowego, Handlu i Przedsiębiorczości Rumunii, Pan Alexandru Petrescu.

Organizatorem spotkania była INC SA – spółka notowana na głównym parkiecie GPW, Autoryzowany Doradca na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz Carpathia Capital SA – fundusz VC/PE działający w Rumunii, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Organizatorem spotkania była również niedawno powołana Polsko-Rumuńska Bilateralna Izba Handlowo-Przemysłowa, którą reprezentowała Pani Eryka Gizińska, wiceprezes Izby.

Spotkanie skierowane było do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem relacji handlowych oraz inwestycjami bezpośrednimi w Rumunii. Wydarzenie było okazją do dialogu środowiska przedsiębiorców z przedstawicielami administracji państwowej oraz służbami ekonomicznymi Ambasady Rumunii w Polsce, którzy również byli obecni na spotkaniu.

Podczas prezentacji otwierającej spotkanie, Minister Petrescu podkreślił, że Polska jest dla Rumunii strategicznym partnerem biznesowym, którego śladem Rumunia stara się podążać szukając optymalnych rozwiązań dla polepszenia swojego środowiska biznesowego.

„Gdy szukam rozwiązania jakiegoś problemu, zawsze zadaję sobie pytanie – jak to zrobili Polacy?”, powiedział Minister Petrescu.

Pan Alexandru Petrescu podkreślił, że jako nowo wybrany Minister Gospodarki jest świadomy potrzeby pragmatycznych rozwiązań dla biznesu i zagranicznych inwestorów, które realnie poprawią warunki prowadzenia biznesu w Rumunii.

Rumuńska gospodarka staje się europejskim tygrysem rozwoju gospodarczego. Koszty zatrudnienia wynoszą 1/5 średniej unijnej, rynek pracy obejmuje dobrze wykształcone w tym wysoko ocenianych pracowników branży IT. Rumunia wdrożyła daleko idącą reformę podatkową, która stała się dodatkowym bodźcem do rozwoju gospodarczego kraju.

Ambasador Republiki Rumunii w Polsce, Pan Ovidiu Dranga podkreślił, że zarówno Polska jak i Rumunia są państwami o orientacji euroatlantyckiej, co wymusza jeszcze ściślejsze partnerstwo ekonomiczne, które przekłada się bezpośrednio na kwestie bezpieczeństwa tych państw.

Prezes INC SA Paweł Śliwiński zaprezentował uczestnikom spotkania działalność grupy kapitałowej INC, znaczenie obecności na rumuńskim rynku, jak i wzajemnej współpracy obu państw.

Prezes Carpathia Capital SA Pan Piotr Białowąs przybliżył uczestnikom spotkania motywy wejścia na rynek rumuński oraz doświadczenia z działalności na tym rynku. Carpathia Capital jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Carpathia Capital zainwestowała m.in. w innowacyjną spółkę – Bittnet Systems – lidera na rynku szkoleń i rozwiązań IT w Rumunii. Spółka portfelowa Carpathii Capital została laureatem konkursu „CEE Capital Markets Awards” w kategorii „Debiut roku na rynkach alternatywnych”.

Spotkanie stanowiło platformę do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w szeroko rozumianej współpracy Polsko-Rumuńskiej, a także stało się pretekstem do ożywionych dyskusji na temat przyszłych relacji gospodarczych między państwami.

Wdrożenie: nowe-logo