Uroczyste otwarcie sesji na rumuńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z udziałem AD na rynku AeRO.

Autoryzowani Doradcy na rynku AeRO oficjalnie otworzyli 23 stycznia 2015 roku sesję na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W budynku giełdy odbyła się również konferencja prasowa, podczas której dziennikarze mieli okazję porozmawiać z Autoryzowanymi Doradcami na rynku alternatywnym BVB. W uroczystości uczestniczył również Prezes Zarządu INC S.A. Paweł Śliwiński. INC jako jedyna polska firma otrzymała licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO.

„Autoryzowani Doradcy są jednym z niezbędnych elementów rynku AeRO. Wprowadzamy rozwiązania, które zmienią oblicze rumuńskiego rynku kapitałowego. Chcemy, by rynek AeRO był obiektem zainteresowania zarówno inwestorów jak i lokalnych oraz zagranicznych przedsiębiorców” – powiedział prezes rumuńskiej Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski.

Do obowiązków Autoryzowanych Doradców należy między innymi przeprowadzenie kompleksowego due dilligence emitenta na potrzeby przygotowania Dokumentu Ofertowego i Informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu, wsparcie i nadzorowanie realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów oraz implementacja zasad ładu korporacyjnego oraz wsparcie w zakresie relacji inwestorskich emitentów rynku AeRO.

IMG_8149

Wdrożenie: nowe-logo