Dwa kolejne albumy z muzyką Polaków z Wielkiej Brytanii i Chicago zostały wydane przez INC East&West oraz MSZ RP.

Projekt Muzyczne Rodowody jest realizowany od 2014 roku przez INC East&West – spółkę non profit wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej INC, powołanej w celu realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu, promowania tematyki historycznej oraz wzmacniania więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

Muzyczne Rodowody to projekt współfinansowany w ramach środków polonijnych MSZ, który pokazuje nieznane dotąd oblicze Polonii i Polaków za Granicą. Tym projektem udowadniamy, że polska kultura jest ważną częścią kultury światowej a Polonia i Polacy za Granicą tworzą kulturę współczesną na najwyższym poziomie.

W grudniu 2014 ukazała się pierwsza płyta z kolekcji – Muzyczne Rodowody Litwa, ukazująca twórczość młodych muzyków polskiego pochodzenia z Wileńszczyzny.

W tym roku dzięki wsparciu MSZ wydane zostały kolejne dwie płyty z kolekcji – Muzyczne Rodowody Wielka Brytania oraz Muzyczne Rodowody Chicago.

Wdrożenie: nowe-logo