Dnia 28 lutego 2018 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie miała miejsce uroczysta Gala podsumowująca Rok Giełdowy 2017.

W trakcie Gali wyróżnieni zostali emitenci, Członkowie Giełdy, a także Autoryzowani Doradcy, którzy w 2017 roku mogli pochwalić się najlepszymi wynikami oraz mieli swój wkład w rozwój jakościowy polskiego rynku kapitałowego. Podczas Gali wręczonych zostało 20 nagród.

W gronie wyróżnionych firm znalazła się również INC S.A., której przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych wręczyli nagrodę specjalną 10-lecia rynku NewConnect, za największą liczbę wprowadzonych spółek w historii tego rynku. W grudniu ubiegłego roku INC S.A. wprowadziła na rynek NewConnect swoją 50. i 51. spółkę, będąc tym samym niekwestionowanym liderem pod względem liczby wprowadzeń.

Nagrodę specjalną odebrał wiceprezes spółki Sebastian Huczek. Nieobecność Prezesa INC S.A., dr hab. Pawła Śliwińskiego na uroczystości wręczenia nagród spowodowana była wyjazdem do Nowego Jorku, gdzie spotykał się z amerykańskimi instytucjami oraz inwestorami w celu promocji polskiego rynku kapitałowego.

Podsumowanie Roku Giełdowego 2017 zorganizowane zostało przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli: KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz BondSpot S.A.

Wdrożenie: nowe-logo