Objęcie stanowiska kierownika Katedry Finansów Międzynarodowych UEP.

Wdrożenie: nowe-logo