W dniu 25 stycznia 2018 r. uchwałą Rady Nadzorczej Carpathia Capital S.A., pan Paweł Śliwiński został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Carpathia Capital S.A. z dniem 26 stycznia 2016 r.

Raport Bieżący Carpathia Capital 5/2018 wraz z uchwałami

Wdrożenie: nowe-logo