Zespół naukowy Katedry Finansów Międzynarodowych pod kierunkiem dr hab. Pawła Śliwińskiego wraz z doktorantami (mgr Jacek Krawiec oraz mgr Tomasz Nowak) został wyróżniony konkursie na referat naukowy organizowany przez KDWP oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach 6. Kongresu Rynku Kapitałowego.Celem konkursu był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego.Wyróżniony referat dotyczył bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect. Więcej informacji dostępnych jest na stronie kongresu www.kongres-rk.pl

Wdrożenie: nowe-logo