Carpathia Capital S.A. zadebiutowała na rynku AeRO w dniu jego otwarcia, to jest 25 lutego 2015 r.

Kurs akcji Carpathia Capital na otwarciu pierwszej sesji rynku AeRO wynosił 3,90 RON, zaś na zakończeniu 5,55 RON.

Rynek AeRO to utworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) alternatywny system obrotu dedykowany dla segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, firm na wczesnym etapie rozwoju oraz podmiotów start-up, które poszukują kapitału niezbędnego do finansowania nowych projektów, a także pragną zwiększyć swoją rozpoznawalność wśród potencjalnych inwestorów i kontrahentów.

Carpathia Capital jest spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej INC S.A. Spółka dysponuje środkami założycielskimi oraz pozyskanymi w ramach emisji prywatnych w łącznej kwocie ponad 6,2 mln zł, które będą mogły być przeznaczone na przyszłe inwestycje. Spółka negocjuje dokonanie pierwszej inwestycji w podmiot rumuński, co może nastąpić jeszcze w I kwartale 2015 r.

Carpathia Capital S.A. działa jako fundusz typu venture capital/private equity na obszarze Rumunii oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spółki jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa z powyższego regionu, które docelowo mają być notowane na giełdzie w Bukareszcie.

Podczas oficjalnego otwarcia rynku Paweł Śliwiński, prezes Carpathia Capital i Grupy INC powiedział: „To piękny poranek i piękny dzień dla nas, dla Carpathii, oraz dla Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie”. Piotr Białowąs, wiceprezes INC S.A. zauważył: „Trudno mi uwierzyć, że 25 lutego jest już wiosna. Ale faktycznie przyszła już wiosna dla przedsiębiorców, inwestorów i dla rumuńskiego rynku kapitałowego”.

Wdrożenie: nowe-logo