Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zarejestrował agencję ratingową INC Rating.

Zarząd INC S.A. informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o rejestracji z dniem 27.10.2015 r. przez ESMA (European Securities and Markets Authority – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) spółki INC Rating Sp. z o.o. – spółki zależnej INC S.A. – jako agencji ratingowej na terytorium UE, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych.

INC Rating Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej INC, wydawać będzie ratingi kredytowe dla jednostek samorządu terytorialnego. INC Rating Sp. z o.o. jest trzecią agencją ratingową z siedzibą na terytorium Polski.

Rejestracja INC Rating jako agencji ratingowej jest istotna z uwagi na długoterminową strategię rozwoju Grupy Kapitałowej INC.

Wdrożenie: nowe-logo