4 lutego 2015 r. w Londynie Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) oraz Rumuńska Ambasada w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zorganizowały warsztaty interaktywne. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych kwartalnie w Londynie przez BVB w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Rumunią jako miejsca na lokowanie inwestycji. Celem warsztatów było spotkanie z rumuńskim środowiskiem biznesowym działającym w Londynie, przedstawienie osiągnięć rumuńskiego rynku kapitałowego oraz jego perspektyw. Te wszystkie działania mają na celu zbliżyć rumuński rynek do otrzymania statusu rynków wschodzących. Program zmian wspierany jest przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), największego inwestora instytucjonalnego w Rumunii. Rozwój rynków kapitałowych i akcji kredytowych w walutach lokalnych jest jednym z priorytetów EBOR. Do tej pory Bank zainwestował około 7 mld € w 368 projektów w Rumunii,  z czego tylko w 2014 roku prawie 600 mln euro.

W swoim wystąpieniu Dr Ion Jinga, ambasador Rumunii w Wielkiej Brytanii, zachęcił do rozwoju rumuńskiego rynku kapitałowego oraz przyciągnięcia nowych międzynarodowych inwestorów. Ludwik Sobolewski, dyrektor generalny BVB, przedstawił uczestnikom warsztatów ostatnie postępy w reformie rumuńskiego rynku kapitałowego, który ubiega się o przyznanie statutu rynku wschodzących, natomiast Lucian Anghel, prezes zarządu BVB, przedstawił perspektywy rynku kapitałowego w Rumunii.

Ponadto warsztaty były okazją do wymiany poglądów dla 65 reprezentantów społeczności przedsiębiorców rumuńskich w Londynie (przedsiębiorców z młodego pokolenia pracujących w branży finansowej w Londynie oraz różnych gałęziach biznesowych). W ten sposób BVB oraz uczestnicy rumuńskiego rynku kapitałowego stanowią most pomiędzy Rumunią, scenę licznych inicjatyw wspierających rozwój rynku, a przede wszystkim światowej klasy centrum finansowe.

 

Jeszcze jedna konferencja, pod nazwą „rumuński rynek kapitałowy- wzrost w kierunku rynku wschodzącego” odbyła się 6 lutego 2015 r. i została zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bloomberg. Tematem tej konferencji były ostatnie postępy rumuńskiego rynku kapitałowego oraz tempo reform niezbędnych do uwzględnienia rumuńskiego rynku we wskaźnikach FTSE, S&P Dow Jones i Morgan Stanley Capital International (MSCI) w celu przynależności do rynków wschodzących.

Wydarzenie zostało otwarte przez Jeana-Marca Peterschmitta (Dyrektora Naczelnego  CSEE, BERD) oraz przez Ludwika Sobolewskiego (Dyrektora Generalnego BVB). „Rumunia jest rosnącym tygrysem Europy Środkowo- Wschodniej. Naszym celem jest przyciągniecie uwagi inwestorów instytucjonalnych, którzy zamierzają zwiększyć swoją obecność na rynku, oraz poprzez dyskusję znalezienie sposobu na włączenie Rumunii do pełnoprawnej rodziny rynków wschodzących. Ponadto chcemy dowiedzieć się od inwestorów o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją. Właśnie na tym polega dialog”, powiedział Ludwik Sobolewski.

Uczestnikiem obu konferencji był pan Paweł Śliwiński, Dyrektor Zarządzający INC S.A., (jedynej polskiej spółki, która otrzymała status Autoryzowanego Doradcy rumuńskiego rynku AeRO), na której zaprezentował działalność spółki INC oraz omówił znaczenie rynku AeRO, potrzebę finansowania MŚP za pośrednictwem rynku kapitałowego i wprowadzenie modeli finansowania, które odniosły sukces w Polsce.

Wdrożenie: nowe-logo